SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ทุกคนที่ประสพความสำเร็จใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน ถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำและเลือกแล้วที่จะทำงานกับธุรกิจนี้คุณต้องให้เวลากับมัน เมื่อคุณรักงาน งานก็จะรักเรา

E-mail Print PDF

คุณกิตติพงษ์ บูรณเฉลิมพงษ์

ทุกคนที่ประสพความสำเร็จใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน ถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำและเลือกแล้วที่จะทำงานกับธุรกิจนี้คุณต้องให้เวลากับมัน เมื่อคุณรักงาน งานก็จะรักเรา อย่าเรียกร้องความสำเร็จเร็วเกินไป ทุกคนมีโอกาส ให้คิดเสมอว่างานนี้เป็นงานของเราตั้งใจและต้องทำออกมาให้ดีที่สุดคนทุกคนก็มีโอกาสเหยียบเส้นชัยได้เช่นเดียวกัน 

Read more...
 

เพราะมั่นใจว่าอาชีพนี้ตอบโจทย์เรื่องรายได้ของเราและไม่มีเพดานของรายได้

E-mail Print PDF

อาชีพประกันชีวิต บางครั้งคุณก็ต้องรอคอยความสำเร็จ อย่าเพิ่งย่อท้อและลาออกจากอาชีพไปก่อน เพราะถ้าคุณไม่ท้อ คุณมีวันที่จะประสพความสำเร็จแน่นอน

เริ่มต้นการทำงานด้วยอาชีพช่างภาพตามงานต่างๆจากนั้นจึงตัดสินใจเข้าสู่อาชีพประกันขีวิตเพราะอยากมีรายได้ที่มากขึ้น และต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่น ที่ต้องสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อตลอดระยะเวลา 8 ปี จึงตัดสินใจมาทำ full time เพราะมั่นใจว่าอาชีพนี้ตอบโจทย์เรื่องรายได้ของเราและไม่มีเพดานของรายได้

Read more...
 

อาชีพประกันชีวิต หลายคนมักปฏิเสธ คือต้อง “ไม่” ก่อน

E-mail Print PDF

อาชีพประกันชีวิต หลายคนมักปฏิเสธ คือต้อง “ไม่” ก่อนเสมอแต่อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้ ถ้าคุณตั้งใจและอดทน

ตัดสินใจเป็นตัวแทนเต็มตัวเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพราะต้องการรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณแม่มีลูก 5 คนต้องเลี้ยงดูลูกๆคนเดียว ก็อยากให้แม่สบายบ้าง พอเห็นโอกาสทางธุรกิจเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ชายพี่สาวที่ดีขึ้น เมื่อเข้ามาสู่อาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพด้านการเงิน และยังได้ไปเที่ยวต่างประเทศ

Read more...
 
Page 7 of 25
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต