การเป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณไม่ต้องลงทุน

Print

ขยันแล้วมั่งมี (สัมมาอาชีวะ) มีทรัพย์แล้วแบ่งปัน ยามรุ่งเรืองไม่เหลิงลอย เมื่อถึงคราเสื่อมถอยไม่หมดกำลังใจ

จากความฝันวัยเด็กที่ต้องการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อายุ 14 คุณพ่อและคุณแม่ประสบอุบัติเหตุ ต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ตนเองจึงต้องออกจากโรงเรียนมาดูแลกิจการของครอบครัวโดยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจนจบปริญญาตรี จากนั้นได้เข้าทำงานกับบริษัทหลายแห่ง วันหนึ่งได้ขับรถผ่านบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง เกิดอยากรู้ว่าทำไมตัวแทนประกันชีวิตจึงชอบมาขายหรือไม่ก็ชวนให้เป็นตัวแทนและประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไรแล้วตัวแทนเขาได้อะไร จึงตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปในบริษัทประกันชีวิตนั้น เพื่อขอเอกสารนำไปศึกษาถึงผลประโยชน์ของการประกันชีวิต ในที่สุดจึงตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยตนเองเพื่อดูแลกรมธรรม์ตนเองและครอบครัว

เมื่อตัดสินใจเป็นตัวแทน หัวหน้าได้แนะนำและให้กำลังใจว่าเราต้องทำได้และในที่สุดตนเองก็สามารถพิชิตคุณวุฒิซัมมิทคลับ ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ และตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ในธุรกิจประกันชีวิตได้รับคุณวุฒิต่างๆ มากมาย โดยคุณวุฒิที่ภาคภูมิใจได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่, CAO Club, Summit Club, ผู้บริหารตัวแทนคุณภาพดีเด่น 7 ปีซื้อน และคุณวุฒิต่างประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

การเป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณไม่ต้องลงทุน มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ มั่นคงและรายได้เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระทางด้านเวลา ให้เรามีความสุขในการดูแลครอบครัว ภรรยาและลูกรักวัย 8 ปี ไปพร้อมๆ กัน
ขอบคุณทีมงานในสายงานธนกฤตทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ยึดมั่นในการทำดี และที่สำคัญ ขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ตนเองและทีมงานเป็นผู้ดูแล ให้ความรักและความเอ็นดูเหมือนญาติสนิทคนหนึ่งในครอบครัว

ท้ายนี้ขอขอบคุณ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผมและทีมงานธนกฤตสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

ที่มา : ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE STAR ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2556