SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

ทริปเดียว...ได้เที่ยวถึงสองที่ โอะกินะวะ - ไทเป 1 ที่นั่ง

E-mail Print PDF

ทริปเดียว...ได้เที่ยวถึงสองที่ Okinawa - Taipei

Recruitment Challenge to Okinawa - Taipei

ทริปเดียว...ได้เที่ยวถึงสองที่ Okinawa - Taipeiผู้แนะนำตัวแทนใหม่ ทุกๆ 4 New Codes รางวัล ท่องเที่ยว โอะกินะวะ - ไทเป 1 ที่นั่ง

(โดยทุกๆ New Codes มี PC 15,000 ขึ้นไป PC รวม 250,000)

ระยะเวลาการแข่งขัน: 1 ธันวาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555
อนุมัติผลงาน: ภายใน 30 มีนาคม 2555

สนใจสมัครตัวแทนประกันชีวิต อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. AACP คลิ๊กเลย

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home โปรโมชั่น ทริปเดียว...ได้เที่ยวถึงสองที่ โอะกินะวะ - ไทเป 1 ที่นั่ง