SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

ตัวแทนประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่ ดรัญภพ สว่างจิตต์

E-mail Print PDF

"ตัวแทนประกันชีวิต” แต่ก่อนเป็นอาชีพที่ถูกมองข้าม แต่ในปัจจุบันอาชีพ “ตัวแทนประกันชีวิต” กลับเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ เลือกที่จะเข้ามาสานฝันหรือตามหาสิ่งที่ตนต้องการ เฉกเช่น คุณดรัณภพ สว่างจิตต์ ผู้จัดการหน่วย Victory Unlimited บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต หนึ่งในคนหนุ่มไฟแรงที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ “ธุรกิจประกันชีวิต” หลังจากผ่านการเป็นบัณฑิตใหม่มาหมาดๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการแสวงหาหนทาง ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของตนให้ได้ครบทุกข้อ

“หลังจากที่ผมจบการศึกษาได้ปริญญาตรีมา 2 ใบพร้อมกัน ใบแรกเกียรตินิยมคณะบริหารธุรกิจจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อีกใบจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตในเดือนมีนาคม ปี 2553 ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยไปสมัครงานมาหลายที่ รวมถึงมีบริษัทเอกชนชั้นนำมาชักชวนให้ไปร่วมงานโดยมีข้อเสนอคือ เงินเดือน 25,000 บาท มีรถประจำตำแหน่งให้ แต่ผมรู้สึกว่าทั้งหมดยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผมได้ 
จนกระทั่งผมได้เข้ามาสัมภาษณ์งานที่ AACP และได้เข้ามาเรียนหลักสูตรของ ผอ.สง่า พิชญังกูร ในโครงการ Victory Exclusive Training Program รุ่นที่ 11 ซึ่งผมได้พบกับวิทยากรที่มีความสามารถมากมาย เช่น คุณสง่า พิชญังกูร ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสฝ่ายขาย เมื่อจบโครงการนี้ ก็ทำให้ผมตอบปฏิเสธบริษัทอื่นที่ผมได้ไปสัมภาษณ์อย่างไม่มีความลังเล และผมก็เลือกที่จะเข้ามาร่วมงานกับ AACP ทันที”


สิ่งที่ชักนำเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตอย่างเต็มตัวและตัดสินใจเลือกร่วมงานกับ AACP

“ผมมีความฝันอยู่ 4 ข้อ ข้อแรกคือ อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ข้อสองคือ ผมอยากจะมีอิสระทางการเงินและเวลา ข้อที่สามคือ ผมอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ข้อที่สี่คือ ผมอยากพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อที่จะได้เป็นผู้บริหารในอนาคต การที่ผมเลือกทำงาน ผมจะมองว่าบริษัทนั้นมีความเป็นสากลหรือไม่ มีความมั่นคงและมีอัตราการเจริญเติบโตในอนาคตมากแค่ไหน และ AACP เป็นบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด ทีมที่ผมเข้ามาร่วมงานอย่างทีม Victory ก็เป็นทีมที่เป็นอันดับ 1 ในบริษัท ผมจึงคิดว่าผมเลือกถูกทีมถูกบริษัทแล้วครับ”

กลยุทธ์ในการทำงาน

“ระบบของบริษัทและของทีม Victory เป็นสิ่งที่ดี แต่ที่สำคัญคือ เราต้องรู้จักวางแผนการทำงานให้เปลี่ยนมาใช้ให้เข้ากับตัวเราให้ได้ตัวเราต้องเป็นคนจัดระเบียบชีวิตของตัวเราเอง เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อิสระ ถ้าเราไม่วางแผนล่วงหน้าถึงเวลาก็จะไม่มีอะไรทำ เพราะความอิสระมากจนเกินไป”

อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานและ วิธีการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ในแบบฉบับ “ดรัณภพ สว่างจิตต์”

“การถูกปฏิเสธ และการไม่ยอมรับ ทั้งจากคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน และจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการทำธุรกิจนี้ และสังคมไทยยังไม่เปิดรับประกันชีวิต รวมไปถึงอุปสรรคในเรื่องการเดินทางไปหาลูกค้า เมื่อเปรียบเทียบกับคนทำงานออฟฟิศ เพราะต้องเดินทางไปหาลูกค้าหลายๆที่เมื่อประกอบกับการถูกปฏิเสธก็ทำให้ตัวแทนหลายๆคนท้อแท้และเลิกจากอาชีพนี้กันไปในที่สุด ผมมองว่าอุปสรรคเป็นแค่บทเรียนบทแรกที่ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ต้องเผชิญ เพราะบทเรียนเหล่านี้เป็นเพียงบทหนึ่งของการที่เราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเท่านั้น และผมก็มีบุคคลต้นแบบความสำเร็จให้เห็น ดังเช่น ผอ.สง่า พิชญังกูร ซึ่งถ้าผมมีปัญหาอะไรก็สามารถจะเข้าไปปรึกษาได้ ผอ.ก็จะช่วยสอนและชี้แนะแนวทางให้ ซึ่งนั่นจึงทำให้ผมไปถึงเป้าหมายได้เร็วและไกลกว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้”

สิ่งที่ได้รับจากอาชีพ “ตัวแทน ประกันชีวิต”

“สิ่งที่ผมได้รับสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมก็คือรายได้ที่เข้ามาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานประจำและวัยเดียวกับผม และการท่องเที่ยว ใน 1 ปีที่ผ่านมาได้ไป 5 ประเทศ ส่วนนามธรรมคือ การพัฒนาตัวเองอย่างเห็นได้ชัดทั้งเรื่องการพูด บุคลิกภาพ การแต่งกาย ความกล้า ความไว้วางใจจากลูกค้า ความภาคภูมิใจและความมั่นใจว่าวันหนึ่งผมต้องเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ”

เป้าหมายในอนาคตที่ตั้งใจไว้

“ในอนาคตผมอยากจะเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่อีกหลายๆคน ทำให้เขามองว่าธุรกิจประกันชีวิตมีอะไรที่น่าค้นหามากกว่าที่เขาคิดไว้ เพราะว่าผมได้เข้ามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน ทั้งเรื่องแนวคิด ทัศนคติที่ดี แนวทางการบริหารทั้งการบริหารคนและบริหารเงิน ผมจึงอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาลองสัมผัสธุรกิจนี้ให้มากขึ้นครับ”

ตัวแทนที่ดีต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร

1. ต้องมีความศรัทธา ศรัทธาในตัวเอง ศรัทธาในธุรกิจ ศรัทธาต่อกรมธรรม์ประกันชีวิต 
2. ต้องมีความซื่อตรงต่อลูกค้า ต่อบริษัทและต่อตัวเอง เพราะเราต้องอยู่กับคนอยู่กับเงินตลอดเวลา 
3. ต้องเป็นตัวแทนที่มองถึงการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา ว่าในอนาคตเราจะก้าวไปถึงจุดไหน 
4. ต้องเน้นการบริการ บริการหลังการขาย บริการลูกค้า บริการสถาบันที่เราอยู่ บริการทีม เพราะว่าการบริการหมายถึง การกตัญญูรู้คุณ นี่คือคุณสมบัติของตัวแทนที่ดีในความคิดของผมครับ

เคสประทับใจ

“เคสนี้เป็นเคสสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ผมได้เป็นผู้บริหารคือคุณศรีพิศ เงินเอนก ลูกค้ารายนี้เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักกับคุณพ่อ คุณแม่สมัยตอนที่ผมยังเด็กๆ ซึ่งลูกค้าท่านนี้เป็นคนที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมหมดแล้ว รวมถึงมีประกันชีวิตอีกกว่าเกือบ 100 ฉบับ แต่เหตุผลที่ท่านซื้อประกันกับผมเพราะท่านอยากให้โอกาสผมสนับสนุนผม และกรมธรรม์ฉบับนั้นก็ทำให้ผมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารและได้พาคุณแม่และพี่สาวไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันแบบฟรีๆ ซึ่งผมรู้สึกเหมือนเป็นการเริ่มต้นธุรกิจนี้ของผมครับ”

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

“ทุกๆรางวัลที่ผมได้รับมามีความสำคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กหรือรางวัลใหญ่ แต่รางวัลที่สูงสุดที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด จริงๆแล้วเป็นรางวัลที่ผมเรียกว่า รางวัลแห่งชีวิต ที่ผมได้เกิดมาในครอบครัวที่ดีครอบครัวที่อบอุ่น ตอนเรียนก็เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดี ตอนทำงานก็ได้ทำงานในบริษัทที่ดี อยู่ในทีมที่ดี เป็นอันดับหนึ่งของบริษัท มีผู้นำที่เก่ง รวมไปมีลูกค้าที่ดีด้วยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ผมขอขอบคุณครอบครัวของผม บริษัทAACP ทีมงาน Victory ผอ.สง่า พิชญังกูร และลูกค้าทุกท่าน มากครับ”

คติประจำใจ

“The Beginning is in the End (เริ่มต้นกันอีกทีที่ปลายทาง เพราะชีวิตมีการเริ่มต้นตลอดเวลา อย่ายึดติดกับความสำเร็จในอดีต)”

สมัครเป็นตัวแืทนประกันชีวิต

อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 8 ฉบับที่ 206 ปักษ์หลัง ประจำวันที่ 16- 30 มิถุนายน 2554
http://www.sumret.com

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต ทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่ ดรัญภพ สว่างจิตต์