SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

เปิดสำนักงานตัวแทน ใกล้บ้านคุณ

E-mail Print PDF

สำนักงานตัวแทน คืออะไร?

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารตัวแทนของบริษัท จัดตั้งสำนักงานตัวแทน หรือ "Agency Office" เพื่อยกระดับการทำงานสู่การเป็น "เจ้าของธุรกิจ-คู่ค้ากับบริษัท" พร้อมนำระบบออนไลน์ "E-Service" มาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานตัวแทน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการงานด้วยตัวเองได้อย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร ทั้งในด้านงานขาย งานสรรหา งานฝึกอบรม รวมไปถึงงานบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่มีให้แก่ลูกค้า การบริการที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว ครบวงจร (ONE STOP SERVICES) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใครเหมาะสมทำธุรกิจนี้?

เป็นธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้ลงทุนต้องมีความชอบ และใจรักในงานด้านบริการเป็นทุนเดิม และพนักงานที่จะนำมา ร่วมงานก็ต้องมี บุคคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น มีความชอบ และถนัดที่จะเอาใจและใส่ใจ ในการที่จะให้บริการผู้อื่นที่เป็นลูกค้าผู้มาใช้บริการ คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะทำธุรกิจนี้ดังนี้
- มีใจรักในงานบริการ
- มีบุคคลิก ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ชอบงานที่ต้องพูดคุยกับผู้อื่น
- มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ทำเลแบบไหน เหมาะเปิดสำนักงาน?

- ทำเลที่อยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ๆ มีประชากรอาศัยหนาแน่น เช่น หมู่บ้านจัดสรร, หมู่บ้านเอื้ออาทร, เคหะชุมชน, คอนโดมิเนียมที่มีหลายตึก
- ทำเลที่อยู่ในย่านธุรกิจ ที่มีคนทำงานออฟฟิศเยอะๆ
- ทำเลที่อยู่ใกล้หน่วยงานราชการ สถานการศึกษา มหาวิทยาลัย
- ทำเลที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม หรือในนิคมอุตสาหกรรม

ที่มาของ รายได้มาจากไหน?

ผลตอบแทนหรือที่มาของรายได้ต่อเดือน
(โดยประมาณการ)

ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของสำนักงานตัวแทน

- เข้าฟังการสัมนาการลงทุน
- เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
- เข้าอบรมการบริหารจัดการสำนักงาน
- เริ่มบริหารจัดการสำนักงาน

รูปแบบการลงทุน

การลงทุน / ลงทุนโดย AZAY รูปแบบสำนักงาน (แฟรนไชส์ซี่)
TYPE 1 TYPE 2
อุปกรณ์สำนักงานทุกรายการ - 0 ฿ 0 ฿
สินค้า - 0 ฿ 0 ฿
การตกแต่งภายใน และภายนอกสำนักงาน - 0 ฿ 0 ฿
ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ - 0 ฿ 0 ฿
เงินสดค้ำประกัน** - 0 ฿ 0 ฿
Total - 0 ฿ 0 ฿

 

สนใจเปิดสำนักงานตัวแทน ติดต่อ โทร : 086-3341466 คุณรุ่งนภา
e-mail : supreme24.net@hotmail.com

 

บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา


สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต
มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา
Tel/Line: 086-3341466

QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home เปิดสำนักงานตัวแทน AO