SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ

E-mail Print PDF

ก่อนไม่มีแม่ให้กอด
รู้ไหมน้ำนมหยดหนึ่งซึมไหลมา ต้องใช้น้ำตาหยาดเหงื่อสักเท่าไร บอกแม่เถอะนะ บอกทุกวัน ว่ารักท่านมากมาย กอดแม่เถอะนะ ให้คุ้นเคย กอดเลยไม่ต้องอาย...ก่อนไม่มีแม่ให้กอด

เงิน 4 ด้าน
เงิน 4 ด้าน โรเบิร์ต ที คิโยซากิ พ่อรวยสอนลูก. คนทั่วไปหางานทํา คนรวยมุ่งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ... แต่คนรวยส่วนใหญ่คิดนอกกรอบตําราเรียน ... ปรัชญาการทํางานของผมคือ ทําให้คุณรํ่ารวยทรัพย์และรํ่ารวยปัญญา

วางแผนการเงิน...เพื่อเป้าหมายชีวิต
การใช้จ่าย สนุกสนานกว่า การเก็บออม เป็นไหนๆ แต่ความฝันมากมายล้วนต้องแลกมาด้วย เงิน ทั้งนั้น ถ้าอยากให้ฝันเป็นจริง ก็ต้องแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายที่ด­ี หรือ SMART Goals คือ S: Specific (ชัดเจน) เป้าหมายที่ดี ต้องถูกกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ชัดเจน ไม่คลุมเคลือ รู้ว่าต้องการอะไร และจะบรรลุเป้าหมายตอนไหน M: Measurable (วัดผลได้) เป้าหมายที่ดี ต้องวัดผลเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวเงินได้อย่­างชัดเจน เพราะจะทำให้เห็นระยะทางของความก้าวหน้า และรู้ด้วยว่าใกล้ถึงเป้าหมายหรือยัง? A: Achievable (ทำสำเร็จได้) เป้าหมายที่ดี ต้องสามารถทำให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ รู้ว่าต้องทำอย่างไร และมีความรับผิดชอบในการทำให้สำเร็จ R: Realistic (เป็นไปได้) เป้าหมายที่ดี ต้องมีความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็นจริง และมีความเกี่ยวพันกับชีวิตเรา T: Time Bound: (มีกรอบเวลาที่ชัดเจน) รู้ว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดในการทำให้บรร­ลุเป้าหมาย ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ - เป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) - เป้าหมายระยะกลาง (1-10 ปี) - เป้าหมายระยะยาว (10 ปีขึ้นไป) หลังจากมี เป้าหมายที่ดี แล้ว ก็เริ่มขั้นตอนต่อไปนั่นคือ ตั้งใจ และ มีวินัย เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ฝันไว้

อะไรคือเป้าหมายในชีวิตคุณ
หลายๆ คนพยายามหาตัวเอง หลังจากเรียนจบ เราจะเลือกอาชีพอย่างไร? และจะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ควรเป็­นในทิศทางใด? มีคำตอบให้คุณ

คุณภูมิพัฒน์ จิรโรจน์บวรกุล
Excutive Vice President ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย

300 final cut
สงครามปิดบัญชี เราจะลุยที่นี่ วันนี่! เวลานี้! พี่น้องทั้งหลาย ทุกสิ่งที่พวกเจ้าทำในวันนี้ เจ้าจะจดจำไปตลอกกาล เตรียมพร้อม ถล่มมันให้เละ อย่าให้มันเหลือซาก !! ลุย !! ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ที่ต้องทุ่มสุดตัว ทุ่มสุดแรง ทุ่มให้สุดพลัง ที่มี !!

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home อาชีพตัวแทนประกันชีวิต เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ