SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

มีความเชื่อมั่นว่าอาชีพนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จได้

E-mail Print PDF

จีณณา สุปฐมาลภากุลมีความเชื่อมั่นว่าอาชีพนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ เราศรัทธาหมดหัวใจ ให้เวลา ทุ่มเทไม่ยอมแพ้ ไม่มีข้อแม้ และขวนขวายเรียนรู้ตลอดเวลา

จีณณา สุปฐมาลภากุล อดีตเป็นพยาบาลหัวหน้าแผนก ICU ทำงานโรงพยาบาล 20 ปี ก่อนจะเข้าสู่อาชีพประกันชีวิต ตอนแรกเข้ามาเพื่ออยากขึ้นเครื่องบินเท่านั้นและอยากช่วยคนที่เขาแนะนำ ช่วงแรกทำงานเป็น Part Time 3 ปี ขายๆๆๆ อย่างเดียวจนติดคุณวุฒิ TNQA, MDRT 2 ปีในฐานะตัวแทน ยังไม่รู้จักเป้าหมายที่ชัดเจน

หลังจากได้เป็นผู้บริหารแล้วเราเริ่มมีเป้าหมายว่าอยากมีสำนักงานอยากติดรางวัล Of The Year จึงเริ่มตั้งเป้าหมายอย่างแน่วแน่ และรู้ว่าอาชีพประกันไม่ว่าจะตำแหน่งอะไร ทุกลมหายใจคือขายกับชวน ไม่ขายเองก็กระตุ้นให้ตัวแทนขายและชีวิตผู้บริหารต้องชวนให้มากเพราะความสำเร็จจะยั่งยืนและมั่นคงความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้มาจากการสร้างทีมงาน ทำให้ทีมงานได้เรียนรู้พัฒนาตนเองโดยส่งเข้ากิจกรรมให้เขาเห็นเป้าหมายของชีวิตในงานของเขา เมื่อเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วทีมงานก็จะทำงาน แต่ตัวเราต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง ทุกวันนี้ก็ทำงานทุกวันทั้งขายและชวน อุปสรรคในการทำงานย่อมมีแน่นอน แต่เราได้ยึดหลัก 4 ข้อ

 

1. เชื่อในสิ่งที่รัก (เราต้องรักในงานที่ทำ)
2. ประจักในเป้าหมาย (มีเป้าหมายชัดเจน)
3. ค้นหาแรงบันดาลใจ (มีแรงกระตุ้น มีพลังในการทำงาน)
4. กัดไว้ไม่ปล่อยมัน (จดจ่อจนกว่าจะได้)
ความสำเร็จไม่ใช่สวิตซ์ไฟ แต่เป็นขั้นบันไดให้เราก้าวไปพิชิต

ที่มา: STAR Magazine, Issue 8 June 2014

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home นักธุรกิจประกันชีวิต แม่แบบนักธุรกิจประกันชีวิต มีความเชื่อมั่นว่าอาชีพนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จได้